Lamizik e kiltir Moris e later, an franse e kreol lor Worl Hit Radio.
Sa radyo la emet osi an FM lor Moris :
malerb : 90.8 MHz,
montagn signo : 94.9MHz,
jurançon : 92.4MHz
Li avek Radyo-TV gouvernman Moris :
Mauritius Broadcasting Corporation.
R MORIS  MBC Music FMhttp://moris.pcqg.comMBC Music FMAzut dan u favori.