Sega, seggae, ragga ..., tou bann bon lamizik Moris e tou bann lil losean endyen, an direk NouTiZil.net, deziem web radyo lil.
NouTiZil.net propoz osi en forum pu diskit.
R MORIS  NouTiZilhttp://moris.pcqg.comNouTiZilAzut dan u favori.