Sega, seggae, ragga ..., tou bann bon lamizik Moris, an direk RadioMoris.com, premye web radyo lil.
En plis u kapav demande lamizik ki ou kontan.
Dan so forum u kapav trouv bann lezot dimoun ki kontan coz Moris.
R MORIS  RadioMorishttp://moris.pcqg.comRadioMorisAzut dan u favori.