Lamizik endyen e laktialite Moris an Hindi lor Taal FM pou tou bann endyen lil e tou bann amoure kuler len.
Sa zeneral radyo la emet osi an FM lor Moris :
malerb : 94.0 MHz,
montagn signo : 98.2 MHz,
jurancon : 95.6 MHz
Li avek Radyo-TV gouvernman Moris :
Mauritius Broadcasting Corporation.
R MORIS  Taal FMhttp://moris.pcqg.comTaal FMAzut dan u favori.